Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Vad är energi?

Muskelkraft. Tekniska museets arkiv

I dag har maskiner och motorer ersatt mycket av det tunga kroppsarbete som tidigare utfördes med muskelkraft. Tekniska museets arkiv

Idag får vi jämt höra att vi man ska spara energi. Men vad är egentligen energi för något? Och varför är det inte bra för miljön använda mycket?

Att en hög energiförbrukning skulle vara något negativt är en tanke som började växa sig stark först under 1970-talet. Tidigare tyckte man snarare tvärtom. Industrialiseringen innebar en ökad användning av energi och då växte också en teori fram om att energiförbrukningen kunde kopplas till graden av civilisation. Ju mer energi som förbrukades desto högre stående kultur!

Förnybar och icke förnybar energi

Idag är målet istället att energieffektivisera och använda så lite energi som möjligt. Och den energi vi förbrukar ska dessutom helst vara producerad på ett rent och miljövänligt sätt.

Det finns både förnybara och icke förnybara energikällor. Icke förnybara energikällor är fossila bränslen som naturgas, råolja, stenkol och torv. De finns i begränsad omfattning och nybildas mycket långsamt. Det betyder att de faktiskt kan ta slut. Dessutom får vi en rad olika farliga utsläpp när vi använder dem. Uran som används i kärnkraftverk, nybildas däremot inte alls.

Bland de förnybara energikällorna använder vi idag mest vattenkraft och biomassa. Vindkraft, solenergi, vågkraft, tidvattenenergi och jordvärme är också förnybara energikällor, som vi skulle kunna utnyttja mer.

Energi kan inte skapas eller förintas

Ordet energi kommer från det grekiska ordet energeia som betyder verksamhet eller handlingskraft. Men, det var först under 1800-talet som man upptäckte sambandet mellan arbete, värme och rörelse. Tidigare hade man skiljt på termisk (värme) och mekanisk (kraft) energi. Det man upptäckte nu var den så kallade energiprincipen. Energiprincipen innebär i stora drag att energi inte kan skapas eller förintas, utan bara omvandlas mellan olika former: till exempel mellan mekanisk, elektrisk, kemisk energi och värmeenergi.

Elektricitet är ingen energikälla!

När energi omvandlas kan vi få ljus, kraft/rörelse, värme och kyla. Ett exempel på det är hur lägesenergin i vattenkraftstationens vattenmagasin blir till rörelseenergi i en turbin, för att sedan omvandlas till elektrisk energi i vattenkraftverkets generator. Elektriciteten kan i sin tur med en vridning på spisknappen förvandlas till värmeenergi. Och när vi ätit upp maten på spisen blir den till kemisk energi i kroppen!

Primärenergi

Primärenergin är själva energikällan, till exempel råolja, kol, träd, uran och vatten.
Exempel: För att driva ett kärnkraftverk behövs uran.

Omvandling av primärenergi

Omvandlingen sker i till exempel i olika kraftverk och raffinaderier. 
Exempel: Kärnkraftverket omvandlar energikällan till elektricitet.

Energibärare

Energiformer som är lämpliga för slutlig användning, t.ex. bensin, elektricitet, gas, pellets.
Exempel: Elektriciteten som producerats i kärnkraftverket.

Energianvändning

Sker i till exempel kylskåp, bilar, spisar och datorer.

Energitjänster

Till exempel mat, kläder, varma bostäder, belysning, transporter.

Senast uppdaterad: 2010-02-15

Förnybara energikällor

  • Bioenergi
  • Solenergi
  • Vindkraft
  • Vattenkraft

Icke förnybara energikällor

  • Olja och naturgas
  • Stenkol och torv
  • Uran

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare