Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Fossila bränslen

Oljetorn i Baku. Tekniska museets arkiv.

Tekniska museets arkiv.

Idag står kol, olja och andra fossila bränslen för 80 % av världens energiförbrukning. Hur gick det till när vi började använda fossila bränslen?

Egentligen har vi inte använt fossila bränslen särskilt länge. Stenkol började att utnyttjas i större omfattning på 1700-talet under den tidiga industrialismen i England. Till en början användes stenkol framför allt vid järnframställning. Idag är  kol den viktigaste energikällan för att producera elektricitet i många länder.

Olja började utvinnas under 1800-talets andra hälft. Första användningsområdet för oljan var belysning i form av fotogen. Under 1900-talet blev framför allt bilismen en stor oljeslukare.

Tidiga miljöproblem

I vår tid är det framför allt  koldioxidutsläppen som sker när man förbränner fossila bränslen, som diskuteras. Att eldning med kol ger effekter på miljön har man dock vetat om länge. I London eldade man med kol redan under medeltiden. Under den snabba industrialiseringen blev problemet med rök, sot och farliga avgaser värre. Eftersom staden är lågt belägen, bildas ofta dimmor. Dessa förvärrades av all rök och olika giftiga kemiska ämnen. Många människor, djur och växter dog av de farliga gaserna. Andra miljökonsekvenser var att byggnader, kläder och möbler förstördes och blev smutsiga.

Ändå kunde man också se med optimism på den framvällande röken. Den hälsofarliga kolröken kunde användas som en symbol för rikedom och välstånd. Under 1800-talet diktade poeten Lord Byron om "de magiska dunsterna från någon slags alkemisk ugn, varur världarnas rikedom vällde fram."

Bilen som miljöbov

När de första bilarna började rulla på gatorna sågs de faktiskt som en räddning då det gällde ett annat dåtida miljöproblem - all illaluktande hästskit som låg överallt!

När bilismen slagit igenom på allvar blev smog ett växande problem. Under 1960-talet växte kraven på avgasrening och under 70-talet införde både USA och Japan krav som bara kunde uppfyllas med hjälp av katalytisk avgasrening. I Sverige dröjde det ända till år 1989 innan alla nya bensinbilar hade modern avgasrening. Katalysatorer innebar en drastisk minskning av farliga utsläpp (dock inte av koldioxid som påverkar växthuseffekten). 

Annons Shell 1927. Tekniska museets arkiv

Annons från en tid då avgaser inte sågs som något större problem. Tekniska museets arkiv

Senast uppdaterad: 2009-12-18

Gruvarbetare i Höganäs, Nyvång. Tekniska museets arkiv.

Arbetare i skånsk kolgruva.

Första oljeborrtornet. E Drake. Tekniska museets arkiv

Amerikanen Edward Drake var först i världen med att borra efter olja.

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare