Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Bygge och bo

Bygge och bo vid Norr Mälarstrand år 1929.

Bygge och bo vid Norr Mälarstrand år 1929. Tekniska museets bildarkiv

Bygge och Bo var en svensk organisation som arrangerade bostadsutställningar under 1920-talet. Den var ett inslag i den svenska bostadsdebatten och propagerade för praktiska planlösningar och inredningar. Samtidigt blev detta ett forum där nyheter inom byggnadsmaterial, hushållsredskap och inredningsdetaljer kunde visas upp.

År 1917 – 1923 präglades Sverige av bostadskris liksom flera andra europeiska länder vid tiden. De arbetarlägenheter, så kallade nödbostäder, som byggdes i städerna hade blivit hårt kritiserade för att vara trånga, mörka och ohygieniska. Omkring 1917 dominerade smålägenheterna helt bostadsproduktionen i städerna. Krisåren 1917 – 1923 blev en vändpunkt, en period av experimenterande och nytänkande som lade en ny grund för svenskt bostadsbyggande. Tidens sociala frågor öppnade på så sätt upp nya perspektiv för byggande och planering.

Under 1920-talets andra hälft började idéerna om funktionalismen i Europa ta form för att sedan få sitt stora genomslag i Sverige i och med Stockholmsutställningen 1930.  ”Bygge och Bo” var ett av inslagen i den svenska bostadsdebatten som propagerade för bostädernas praktiska utformning. De anordnade flera bostadsutställningar mellan åren 1921 – 1939. De var till en början ordnade i Stockholm men spreds också senare ut i landet.

”Bygge och Bo” propagerade för goda planlösningar och inredningar. Stor vikt lades vid kökets praktiska utformning. Samtidigt blev detta ett forum där nyheter inom byggnadsmaterial, hushållsredskap och inredningsdetaljer kunde visas upp. Utställningarna riktade sig till såväl allmänheten som till en mer yrkesinriktad publik. Betoningen av det praktiska och vad som var ”det rätta” kom att bli dess kännetecken.

Köket var en central del i tidens bostadsplanering där kvinnan tog aktiv del. En inspirationskälla var det amerikanska köket som kvinnliga pionjärer introducerat med nya praktiska lösningar. ”Bygge och Bo” ställde ut prov på moderna kök och köksinredningar, som skulle göra köksarbetet mer praktiskt och rationellt. Arkitekten Osvald Almqvist arbetade i flera år med att standardisera kökssnickerierna. Flera av hans kök ställdes ut på ”Bygge och Bo” genom åren.

Åren 1925 och 1927 anordnade ”Bygge och Bo”, två större arkitekturutställningar där hela kvarter med hus byggdes upp. 1925 års utställning hölls på Lidingö och 1927 vid Äppelviken. Lidingöutställningen föregicks av en arkitekttävling där Sven Markelius tog hem det vinnande bidraget. Utställningen på Lidingö väckte stort intresse hos allmänheten och personer inom fackkretsar. Ca 22 000 besökare kom till Lidingöutställningen som även blev Sven Markelius genombrott som arkitekt. Det hela blev en estetisk och idémässig uppvisning, dock var det inte de sociala frågorna om trångboddhet och ekonomi som behandlades. ”Bygge och Bo” riktade sig snarare till mer välbärgade familjer.

Viktigt att lägga på minnet är också att ”Bygge och Bo” riktade sig till svenskar. Avsikten var inte att hävda Svensk arkitektur inför en internationell publik som de stora arkitekturutställningarna, t.ex. konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, tidigare hade gjort. Istället kan man se i ”Bygge och Bo” vad som skulle komma i och med Stockholmsutställningen 1930, ett nationellt propagerande för en funktionell och ”rätt” arkitektur. Den sista ”Bygge och Bo”-utställningen var i Umeå i augusti 1939 då andra världskriget bröt ut.

I Tekniska Museets samlingar finns ett stort antal fotografier och handlingar från ”Bygge och Bo”.

Skribent: Fredrik Pihl

Sidansvarig: Eva Derlow

Senast uppdaterad: 2012-06-27

Bilder ur Tekniska museets bildarkiv

Kvinnor i kök år 1923.

Demonstration av SEVES-spisen, den första elektriska spisen som lanserades i Sverige.

Kök utställt på Liljevalchs konsthall år 1925.

Modernt kök utställt på Liljevalchs konsthall år 1925.

Bygge och bo på Lidingö år 1925.

Bygge och bo på Lidingö år 1925.

Bygge och Bo vid Äppelviken år 1927.

Bygge och Bo vid Äppelviken år 1927.

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare